Program Mój Prąd – jak otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Osoby, które zdecydowały się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą złożyć wniosek o otrzymanie dotacji. Umożliwia to specjalny Program Mój Prąd, którego celem jest zwiększenie liczby tego typu instalacji na dachach polskich domów. Sprawdź, kto może otrzymać dofinansowanie i jak złożyć wniosek.

Program Mój Prąd – warunki

O dotację z Programu Mój Prąd może starać się każda osoba fizyczna, która spełnia dwa podstawowe warunki:

 • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby,
 • zawarła umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci, wytworzonej dzięki mikroinstalacji.

Warunkiem wypłaty dotacji, jaką zapewnia Program Mój Prąd, jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urządzenia do wytwarzania energii muszą być zainstalowane jako nowe (wyprodukowane w okresie do 24 miesięcy przed montażem). Należy zaznaczyć, że dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku. Jednocześnie jest ono udzielane na te projekty, które zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku. Osoba, która otrzyma dofinansowanie, jest zobowiązana do eksploatacji instalacji przez minimum 3 lata od dnia jego wypłaty

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Mój Prąd?

Wniosek o dofinansowanie z Programu Mój Prąd można złożyć na kilka sposobów:

 • przez Internet
 • w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW
 • w wersji papierowej drogą pocztową lub kurierem (na adres siedziby NFOŚiGW)

Do złożenia wniosku przez Internet wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, ewentualnie e-dowodu. W ramach I naboru wnioski o dotację są przyjmowane do 20 grudnia 2019 roku. Poza samym wnioskiem, należy dołączyć też cztery załączniki: kopię faktury, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie o zapłacie gotówką, zaświadczenie podbite przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) i oryginał oświadczenia RODO, z własnoręcznym podpisem. Ile wynosi dofinansowanie z Programu Mój Prąd? Może ono pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale maksymalna kwota to 5000 zł.

Standardowo koszt tego typu przedsięwzięcia to ponad 10 000 zł, dlatego wiele osób otrzymuje dofinansowanie właśnie w wysokości 5000 zł.

Energia elektryczna w Polsce

Energia elektryczna w Polsce pozyskiwana jest w zdecydowanej większości z elektrowni opalanych węglem kamiennym oraz węglem brunatnym. Są to oczywiście paliwa wysoko nieekologiczne, których spalanie emituje do atmosfery całą masę szkodliwych substancji dla zdrowia ludzkiego. Ów proceder negatywnie wpływa również na funkcjonowanie pobliskich elektrowniom ekosystemów.

Palący problem?

Dla wielu osób problem nieekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych, z którymi zmierzyć musi się w najbliższych latach Polska. W naszym kraju nie podjęte zostały jednak jeszcze stosowne kroki, a nawet nie opracowano żadnych rzetelnych planów koniecznej transformacji. Na domiar złego węgiel kamienny Polska jest zmuszona importować w dużej mierze z Rosji, a więc ponosi na ten cel bardzo wysokie koszty. Będą one zresztą wedle prognoz stale rosnąć, ponieważ złoża polskiego węgla raptownie się kurczą z roku na rok. Na szczęście, problem elektrowni zaczyna się coraz częściej przewijać w debacie publicznej. Istnieje coraz więcej organizacji pozarządowych, które deklarują w swoich statutach próby nakłonienia rządzących do pochylenia się nad sprawami węglowych elektrowni.

Co w zamian?

Wiele krajów europejskich odchodzi już powoli od węgla kamiennego i brunatnego na rzecz wykorzystywania w szerszym stopniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi tu m.in. o budowę nowoczesnych farm paneli słonecznych, które są w stanie zamieniać energię słoneczną w elektryczną. Tego typu rozwiązania stosowane jest przez wielu Polaków, którzy umieszczają tego typu urządzenia na dachach swoich domów. Nadszedł jednak czas na znaczne rozpowszechnienie tej bardzo ekologicznej metody pozyskiwania energii. Również świetnym pomysłem jest budowa specjalnych wiatraków, zwłaszcza, że w Polsce nie brakuje otwartych przestrzeni, gdzie wiatr hula niezwykle często ze znaczną prędkością. Sposobem odchodzenia od produkcji energii z węgla kamiennego jest także budowa elektrowni atomowej. Spora część Polaków, wspominając katastrofę w Czarnobylu, na samo brzmienie tego słowa dostaje dreszczy. Warto jednak zapewnić, że atom poprawnie wykorzystywany jest także bezpieczny – stanowi dzisiaj zresztą podstawę produkcji energii m.in. we Francji. 

Działanie i zastosowanie paneli słonecznych

Nowoczesne technologie stwarzają coraz większe możliwości dzięki, którym świat i społeczeństwo może rozwijać się w szybkim i zautomatyzowanym tempie. Wiele nowoczesnych inwestycji pozytywnie wpływa na ekologię i przyrodę, jednocześnie minimalizując wszelkie koszty utrzymania oraz życia. Jednym z ciekawych i powszechnie używanych wynalazków ostatnich czasów jest wykorzystywanie energii świetlnej przetwarzanej na prąd. Odbiornikami promieni słonecznych są panele słoneczne, a ich działania pozytywnie wpływa na wiele sfer życia. Czym są panele słoneczne i jak je wykorzystać? Jak zamontować elementy systemu? Jakie zalety można wyróżnić podczas użytkowania tej technologii?

Zasady działania instalacji fotowoltaicznej

System paneli słonecznych można również nazwać instalacja fotowoltaiczną. Jej sprawne działanie możliwe jest dzięki kilku elementom ściśle ze sobą współpracującym. Z czego składa się cały system i w jaki sposób funkcjonuje?
Panele słoneczne do prawidłowego działania musza współpracować z szeregiem urządzeń wspomagających dzięki, którym możliwe jest przetworzenie i dostarczenie pozyskanej energii. Instalacja taka, składa się z kilku elementów, którymi są:

 • panele fotowoltaiczne, 
 • inwerter,
 • liczniki zużycia i produkcji prądu,
 • okablowanie,
 • akumulator i regulator ładowania.

Wspólne i dokładne połączenie wszystkich części pozwala spójnie i w sposób ciągły pozyskiwać i przekazywać energię w postaci prądu. Zasada działania paneli jest prosta i polega na przyjmowaniu energii z promieni słonecznych poprzez specjalnie wytworzone krzemowe płytki, a następnie wybicie elektronów i zmuszenie ich do ruchu. Wymuszony ruch to przepływ prądu elektrycznego, który dostarczany jest do urządzeń domowego użytku.

Zalety instalacji fotowoltaicznych.

Korzystanie z instalacji paneli słonecznych posiada wiele zalet, które widoczne są natychmiastowo, jak również w odbiorze długoterminowym. Do najbardziej zauważalnych pozytywów można zaliczyć:

 • pozytywny wpływ na ekologię, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • bezobsługowość,
 • oszczędność pieniędzy i kosztów związanych z utrzymaniem instalacji,
 • cichość działania,
 • niezależność energetyczna,
 • uniwersalne i unikatowe rozwiązania, 
 • długa żywotność systemu, 
 • wiele innych.