W lipcu bieżącego roku premier Mateusz Morawiecki przekazał opinii publicznej informacje o utworzeniu nowego programu rządowego o nazwie „Mój Prąd”. W ramach tej inicjatywy wszystkie zainteresowane osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Od 30 sierpnia pozytywnie rozpatrzono już ponad 4 000 wniosków, w ramach których wypłacono ponad 20 mln zł. A to dopiero początek, ponieważ całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł.

Zasady programu „Mój Prąd”

Aktualnie trwa pierwsza tura przyjmowania wniosków w ramach której można ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r., a kolejny nabór rozpocznie się już na początku przyszłego roku. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które zdecydowały się na zamontowanie w swoim domu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW. Co istotne montowane urządzenia muszą być nowe, czyli wyprodukowane co najwyżej 2 lata temu.

Dodatkowo wsparcia nie uzyskają osoby planujące rozbudowę już istniejącej instalacji. Program „Mój Prąd” zakłada zwrot do 50% wydatków, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Do programu przyjmowane są koszty poniesione po 23 lipca 2019 roku na zakup paneli słonecznych i towarzyszącego oprzyrządowania oraz ich montaż. Przystąpienie do programu oznacza wyrażenie zgody na ewentualną kontrolę w ciągu 3 lat od momentu wypłacenia środków. Łącznie do rozdysponowania jest 1 mld zł. co oznacza, że ze wsparcia skorzystać może 200 000 osób.

W jaki sposób uzyskać wsparcie?

Istnieje kilka sposobów złożenia wniosku o dofinansowanie. Po pierwsze można to zrobić przez Internet z wykorzystaniem portalu gov.pl W tym przypadku do potwierdzenia tożsamości potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód. Innym sposobem złożenia wniosku jest dostarczenie go do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która znajduje się w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 1.

Można to zrobić osobiście lub listownie wypełniając uprzednio wniosek znajdujący się na stronie NFOŚiGW. Poza wnioskiem należy przedłożyć także kopię faktury za poniesione wydatki, dowód dokonania zapłaty czy zaświadczenie o zamontowaniu licznika wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Więcej informacji o Programie „Mój Prąd” znajduje się na stronie nfosigw.gov.pl/moj-prad/